Reklamačný poriadok

Záručné lehoty

Na všetok tovar ponúkaný v našom internetovom obchode sa vzťahuje zákonná záručná lehota. U tovaru uvedeného v obchodných podmienkach nášho e-shopu platí záručná doba 24 mesiacov (pre podnikateľov 6 mesiacov).

Záruka pokrýva ako zjavné, tak skryté vady tovaru, ktoré by bránili jeho funkčnosti, užitočným a estetickým vlastnostiam.

Ustanovenia uvedené v tomto reklamačnom poriadku sa neuplatňujú u tovaru, ktorý:
  • Má vady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým užívaním alebo vyplýva-li to z povahy veci (napr. uplynutím životnosti).
  • Má vadu, ktorá bola už prítomná v čase prevzatia tovaru a na túto vadu bola dohodnutá zľava z kúpnej ceny.
  • Má vadu spôsobenú nesprávnou manipuláciou, montážou alebo ošetrením tovaru zo strany kupujúceho.
  • Bolo nadmerne zaťažované alebo používané v iných než primeraných podmienkach.
  • Má vadu spôsobenú nesprávnym užívaním, skladovaním alebo nevhodnou údržbou v rozpore s pokynmi predávajúceho a výrobcu alebo iným zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením.
  • Má vadu, ktorá vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho.
 

Proces reklamácie

Reklamovaný tovar nám s vyplneným reklamačným listom pošlite na adresu spoločnosti:

KASUMEX s.r.o.
Tyršova 1182/poštová schránka 10
664 42 Modřice

Reklamačný list
K reklamovanému tovaru priložte doklad o jeho zakúpení, podrobný popis zistených vád a uveďte nárok, ktorý v dôsledku vád uplatňujete.

Upozorňujeme, že reklamovaný tovar, ktorý je odoslaný bez reklamačného protokolu, sprievodného listu alebo na dobierku, nebude prijatý.

Kupujúci môže uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru, výmenu tovaru za nový, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy s následným vrátením kúpnej čiastky.

Doba pre vybavenie reklamácie je zvyčajne do 10 pracovných dní od obdržania tovaru. Táto lehota nezahŕňa dobu potrebnú pre odborné posúdenie vady, ak je to potrebné. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonnej lehote, najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho.

 

Upozornenie na poškodenie pri doručení

Po prijatí zásielky je dôležité okamžite skontrolovať stav balíka a jeho obsah. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo deformáciu balíka, môžete prevzatie balíka odmietnuť, v opačnom prípade je nevyhnutné s vodičom sepísať protokol o poškodení balíka. Vodič zásielkovej služby je povinný tento protokol s vami sepísať.

Ak po otvorení balíka zistíte mechanické poškodenie tovaru, kontaktujte nás e-mailom, do ktorého je nutné napísať číslo objednávky/faktúry a poslať fotografie balíka a poškodeného tovaru. Týmto nám pomôžete vašu reklamáciu s dopravcom vybaviť v najrýchlejšej možnej lehote.

Nedodržanie tohto postupu môže viesť k tomu, že poškodenie tovaru pri preprave nebude brané do úvahy a reklamácia nebude vybavená.